arrow23_L.gifHovedmenu                    European Loribreeder list .


  

  

  Vidste du ? (Se Statestik fra Listen )

Peter de Wilde fra Holland har startet en europæisk liste for lori opdrættere, for på denne måde at danne sig et overblik over, hvad vi egentlig har til rådighed af ynglepar af de forskellige arter på tværs af landegrænserne. Formålet er, at gøre det nemmere at finde de arter man søger, og at finde partnere til enlige fugle af de mere sjældne arter, således at man via samarbejde får sammensat så mange ynglepar som muligt . Mange arter findes kun I meget lille antal og vil gå tabt I fugleholdet, hvis ikke vi sammen gør en stor indsats for at bevare dem. Listen blev startet I februar 2006 og har allerede omkring 300 medlemmer fra bl.a Holland, Belgien, Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien, England, Israel, Tjekkiet, Sverige og Danmark på nuværende tidspunkt. Af de mere prominente medlemmer kan nævnes Rosemary Low, Loro parque m.fl. Desværre har forholdsvis få danske opdrættere tilmelt sig, hvilket er synd og skam . Måske skyldes det en frygt for at få "ubudne" gæster ? I så fald kan jeg berolige med at det vil være mere end almindelig svært at finde din bopæl ved hjælp af listen. Den viser kun dit navn og nationalitet, og udleveres kun med navne på til andre medlemmer på listen. Kun Peter de Wilde har din emailadresse og han formidler kontakten mellem medlemmer der ønsker at udveksle fugle. Ikke engang han, kender din adresse !

Kommunikationen foregår på engelsk, tysk eller fransk !

Nyt ! Efter EU har besluttet at gøre import af vildtfangede fugle permanent forbudt er denne liste blevet endnu mere vigtig ! Skal vi bevare så mange loriarter som muligt I fugleholdet, er sammenarbejde på tværs af grænserne simpelthen en nødvendighed ! Udover at være en god måde at udveksle fugle på, er listen også et slags register, hvor man hele tiden kan se hvor mange individer af de enkelte arter der er til rådighed for avlsarbejdet ! Indtil nu har kun få danske loriholdere tilmeldt sig listen.    ( ca 10 stk )Hvorfor vides ikke, men har du ikke tilmeldt dig, er det en god ide at gøre det NU ! Om du "kun" har almindelige og få arter eller om du har nogle af de mere sjældne er underordnet ! Vær med til at bevare lorierne I vores volierer !

Det koster ikke noget at være tilmeldt !

For at tilmelde dig, kan du gøre flg : Send en email til Peter og bed om yderligere information samt skemaet du skal udfylde, eller hent skemaet                                                            HER   ( Word dokument 138 kb )

For at hente skemaet : Højreklik på linket herover, vælg "Gem destination som" og gem det på din harddisk, Åbn dokumentet, udfyld det, husk at gemme det med dine ændringer, og vedhæft det en email , som du sender til :                               webmaster@loribreeders.com

I løbet af få dage vil du modtage listen med samtlige medlemmer og deres fugle samt en køb, salg, bytte liste. Du skal have Exel installeret på din computer for at åbne dette dokument !


Vidste du at :

...Loribreeder listen har næsten 300 medlemmer fra 18 forskellige lande ? Holland er stærkest repræsenteret med ca 90 medlemmer. Herefter følger Belgien og Tyskland med omkring 40. England, Frankrig, Italien og Tjekkiet ligger på de næste pladser . Danmark har kun 12 medlemmer !!!!!!

.....Listen har registereret mere end 2700 ynglepar . Bjerglorien er uden sammenligning den mest holdte lori I Eu med ca 298 ynglepar på listen . Mere overraskende er det nok at Stella lori er nr 2 med 154 par. Blåisset flagermuspapegøje er mellem de 10 mest holdte arter med 85 par . P.t ser Top 10 listen sådan her ud :

1) Bjerg lori /298 par - (2) Stella lori /154 par -(3) Goldies lori /137 par - (4)Grønhalet lori /135 par -(5) Grønnakket lori /111 par - (6)Rødflanket kokuslori /89 par - (7) Blåisset flagermuspapegøje /85 par -(8) Gulrygget lori /67 par - (9) Iris lori /66 par - (10) Rød lori /63 par.

Naturligvis sidder der mange lorier rundt omkring, bl.a I Danmark, der ikke er registret på listen. Men med fugle fra 300 opdrættere, mener jeg at denne statestik giver et meget godt billed af hvad vi har af ynglepar I Europa.

..............Der er 13 underarter af haematodus gruppen repræsenteret på listen.

................De mest sjældne arter er Tahti lori ( Vini peruviana ) og Sumba lori ( Trichoglossus haematodus fortis ).Der er kun 1 par af hver registreret på listen.

............Den største samling af lorier finder man I Loro park. Der er 138 par fordelt på 69 arter og underarter. Den største private samling sidder hos en opdrætter fra Belgien. Han har 46 arter og underarter, ialt 96 par.


I følge DLK´s fugletælling ser TOP 10 I DK pt sådan her ud : ( Tallet I parentes er antal opdrættede unger 2006)

1) Bjerglori /79 par (129) - 2) Stellalori /29 par(7) - 3) Grønhalet lori /27 par(5) - 4) Gulhovedet lori /20 par(23) - 5) Grønnakket lori /17 par(10) - 6) Moskuslori /15 par(16) - 7) Goldies lori /12 par(1) - 8) Massenalori /12 par(2) - 9) Skælbrystet lori 11 par (6) - 10) Gulrygget lori / 10(4) - 11) Blåisset flagermuspapegøje /9(6).

For de fleste arters vedkommende sidder der desuden en del enlige hanner.

 

 

Hvis dine sikkerheds indstillinger forhindrer dig I at åbne eller hente skemaet, så kontakt mig på email, så sender jeg skemaet til dig !

 

Nu kan du selv indrykke annoncer på Loribreederlist . Se mere på  loribreederlistens hjemmeside ! Siden er pt. kun på hollandsk , men der er navigerings anvisning på engelsk !

   


 Loribreederlistens Top 10 :

1) 1) Bjerglori 298 par         2) nr2) Stella lori 154 par

3) 3) Goldies lori 137 par        4) 4) Grønhalet lori 135 par

5)5) Grønnakket lori 111 par        6) 6) Rødflanket kokuslori 89 par

7)7) Blåisset flagermuspapegøje 85 par        8) 8) Gulrygget lori 67 par

9)9) Iris lori 66 par        10) Rød lori 63 par

Antallet af opdrættede unger af de forskellige arter fremgår desværre ikke af listen !


                                                                        © Copyright Lorihaven.dk 2006