Opdræt af Lorier ...                            


  Hovedmenu arrow23_L.gif

  

  

  

  Bjerglori opdræt

 

Indledning

Generelt om loriopdræt

Manglende ynglelyst

Voliereforhold, redekasser mm.

Problemer som fjerplukning osv.

Håndopmadning

Kønstest af lorier

 

     Blåstreget lori unger

 

     Skælbrystet lori unger   

 

     Rødnakket lori unger

 

    Gulhovedet lori - Lægger  op     til 4 æg I et kuld

 

     Bjerglorier inspicerer redekasse - kønsmodne 1 - 1½ år gamle.

 

  Stella lorier er kønsmodne når de er 2 - 2½ år gamle

 

   Bjerglori han I en redekasse velegnet til mellem store og store lorier

 

   Eksempel på redekasse med løs indsats der gør det nemt at "skifte ble" . Den her passer til Bjerglori og andre lorier af samme størrelse og større.

 

   Samme model I mindre udgave til f.eks Gulhovedet, Massena, Pragtlori mfl.

 

 

 

 

    Massenaunge beskyttet mod forældrenes plukning med net

 

    Massena ungen I fuld gang med at danne fjer

 

    Og næsten perfekt I fjerene på nær lidt pilleri I nakken.

 

 

    Min smukke røde lori han FØR redekasse

     Og det deprimerende syn EFTER !!!!

      Og hunnen ser ikke meget bedre ud !

     Hun plejer at se sådan her ud !

 

 

 

 

     Håndopmadning af en grønhalet lori

 

     Rødnakket loriunger   

 

    Skælbrystet loriunger  

 

    Så klarer vi selv resten !  

 

 

 

 

      Forsten`s lori  - 1,0 eller 0,1 ? Kun en Dna test kan give dig et sikkert svar.

  

 Indledning : Mange loriarter er I dag I fare for at forsvinde fra fugleholdet. Importer af vildfangede fugle er efterhånden sjældne, og da mange arter kun findes I fugleholdet I stærkt begrænset antal er det bydende nødvendigt, at der til stadighed bliver opdrættet lorier I vores volierer. Vejen frem er helt sikkert at loriholdere begynder at se hinanden som samarbejdspartnere I stedet for konkurrenter og at vi lærer også at samarbejde på tværs af landegrænserne. Pga det begrænsede antal fugle der er til rådighed, er det nødvendigt, for at undgå indavl, til stadighed at prøve at sammensætte ubeslægtede ynglepar. Dette kan kun lade sig gøre, hvis vi hjælper hinanden . I Danmark er der desværre I øjeblikket en del arter, hvor der er et stort overtal af det ene køn . Det betyder at rigtig mange fugle sidder alene og muligheden for at finde partner til dem er næsten håbløst . Også her er det nødvendigt at vende blikket mod udlandet , hvis man skal have en chance for at sammensætte et ynglepar . Det nyeste intiativ er den internationale "Loribreeder list" , hvor der er mulighed for at samarbejde , sælge, købe, bytte osv. med loriholdere fra det meste af Europa. Se omtalen af listen HER .


Generelt om loriopdræt : Alderen for kønsmodne lorier varierer en del afhængig af arten. Nogle af de små lorier er kønsmodne allerede når de er omkring 1 år, mens de største arter kan være 3½ år før de er klar til at yngle . Almindeligvis lægges der 2 æg med et par dages mellemrum, enkelte af de mindre arter lægger 3 - 4 æg. Der ruges 21 - 26 dage og ungerne forlader kassen når de er mellem 50 - 80 dage , igen afhængig af arten. Ungerne er selvstændige efter ca 2-3 uger, og bør I de fleste tilfælde fjernes før forældrene klækker det næste kuld. Nogle gange må de fjernes så snart de kan spise selv, da hannen godt kan blive agressiv og jagte dem. Sker det inden ungerne er selvstændige, kan det være nødvendigt at sætte den unge mand til afkøling et andet sted I et par dage !  Og gør det - før det er for sent !!!!

Giver man sine fugle et godt og alsidigt foder, behøver de ikke ekstra tilskud til opmadning af ungerne. Man skal dog sørge for der er friskt foder til rådighed hele dagen ! Pas på I sommervarmen - foder der har en tanke - er gift for små loribørn ! Nogle giver deres lorier lidt melorme, når de har unger, og hvis de vil spise dem, er det også en god ide. Men det er ikke absolut en nødvendighed. Nogen mener det forebygger plukning af unger, men min erfaring er, at er de begyndt at plukke, fortsætter de, melorme eller ej !

Redekasser der indeholder loriunger bliver hurtigt meget beskidte og skal rengøres mange gange undervejs. Deres flydende afføring griser voldsomt , og redematerialet bliver vådt og ildelugtende ! Om sommeren er det grobund for hurtigtudviklende bakterier og om vinteren risikere du at ungerne får lungebetændelse og dør, hvis du ikke "skifter ble" ofte, da det våde redemateriale simpelthen bliver iskoldt og reden føles som et køleskab ! Du bør skifte minimum 1 gang om ugen I den første tid. Efterhånden som ungerne vokser kan det være nødvendigt at skifte hver 2. dag ! Brug et godt sugende redematriale som f.eks fine spåner evt blandet med lidt træflis.

TOP red2_b1.gif


 Manglende ynglelyst og mulige årsager : Der kan være mange grunde til at et par lorier ikke udviser den store interresse for at yngle. Jeg har samlet en lille buket her :

Fuglene er simpelthen ikke kønsmodne ! Nogle arter er først kønsmodne når de er over 3 år, så hav tålmodighed !

Fuglene er af samme køn ! Få lavet en DNA test på dit ynglepar, hvis du har købt dem uden, kan du ikke være sikker på, det er et par. 2 fugle af samme køn kan godt lege far-mor og børn !

Fuglene sympatiserer ikke ! Måske kan du bytte den ene fugl hos en fugleven med samme problem. Ellers kan du forsøge at skille fuglene en måneds tid og så præsenterer dem for hinanden igen. Sommetider virker det.

Fuglene er utrygge ved redekassen ! Måske kan det hjælpe at tilbyde en kasse med en anden facon. Vær også opmærksom på størrelsen på hullet . Er hullet for lille kan de måske have svært ved at komme ind, er det for stort gør det dem utrygge. I naturen vil en for stor indgang øge risikoen for indtrængende fjender som slanger og lign. Placeringen af kassen kan også have betydning.

Agressive naboer ! Lorier kan være meget aggressive og dominerende, også gennem nettet . Føler fuglene sig truet og chikaneret vil de ikke yngle. Flyt de voldsomme naboer !

Almindelig trivsel ! Det er vigtigt at lorierne føler sig godt tilpas I volieren, at der er god mulighed for aktivitet ,badning, noget at gnave I osv. Et godt alsidigt foder er nødvendigt for at få dem I topform og villige til at yngle .

Der kan naturligvis være mange andre årsager til at opdrættet udebliver. Mange loriarter er ikke specielt ynglevillige I fangenskab, hvilket er en af grundene til at mange af dem er I fare for at forsvinde fra vores volierer. Men ofte skyldes det desværre også vores manglende tålmodighed, som betyder at fuglene måske bliver solgt igen inden de er faldet så godt til, at de får lyst til familieforøgelse ! Dette betyder at de så skal starte forfra et nyt sted, og derfor aldrig får den nødvendige tryghed. Nogle gange er det kun små ting, der skal til for at få dem I gang. De ovenfornævnte ting, kunne være nogen af dem !

                                                           TOP red2_b1.gif 


 Voliereforhold, redekasser mm : Lorier accepterer de fleste redekasser blot de har nogenlunde den rigtige størrelse og redehullet passer I diameter. Faconen er ikke så vigtig . Både L formet, omvendt L formet og stærekassemodel godtages som regel. Det altafgørende er, at de skal være nemme at holde rene !!!! Udhulede træstammer er derfor ikke egnet til lorier ! Vær dog opmærksom på at mange lorier føler sig mest trygge ved den model, de selv er kommet til verden I .Det bedste til lorier er kasser med selve reden som en udskiftelig skuffe/kasse. Du kan hurtigt flytte ungerne over I en ny rengjort rede med minimum af forstyrrelse og du har mulighed for at gøre den brugte rede ordenlig ren inden næste skift ! Reden skal have et godt lag af sugende redemateriale . Træspåner evt blandet med lidt flis er velegnet. Fint savsmuld er ikke godt til lorier. Det bliver meget hurtigt vådt og fladt og du risikere at ungerne ligger og svømmer I deres egen afføring . Mens fuglene ruger skal du kigge I kassen jævnligt, da de er slemme til at tømme kassen for redemateriale med det resultat, at æggene ligger og triller rundt og måske ikke klækker fordi de har lidt overlast . Vælger du en stærekasse model, så udstyr den med en stige fuglene kan bruge, når de skal ud og ind. Det forhindrer at de hopper ned på æggene og beskadigere dem. Læg gerne lidt frønnet træ I kassen de kan gnave I , det kan måske holde dem beskæftiget . Fyld lidt spåner på, når du synes det behøves . Når der er unger skal du helst kigge mindst hver anden dag og - Vær forberedt på at nogle lorier forsvarer deres afkom med næb og kløer I bogstaveligste forstand . Beskyttelsesbriller, cykelhjelm og handsker kan være påkrævet !! Det kan derfor være en rigtig god ide at placere redekassen, så den kan inspiceres udefra ! Prøv at lave redekontrollen, når fuglene alligevel er gået af kassen evt for at spise . Så undgår du unødig forstyrrelse og at få en rasende, sydende, hvæsende lori I hovedet. Bemærk at jo mere tillidsfuld en lori er til daglig, jo større er risikoen for, at den angriber dig, når den har unger, da den ikke er bange eller har respekt for dig.Men lige meget  hvor fornærmede de er - redekassen SKAL holdes ren ! De fleste loriunger skal fastringes når de er mellem 10 og 14 dage gamle.  Brug ringe I den anbefalede størrelse ! For små ringe, kan skade benet og for store ringe kan være årsag til fuglene hænger fast I grene og lignende og kommer alvorligt til skade !Skulle det blive nødvendigt under opdrættet at skifte hele redekassen ud , så sørg for at den nye kasse er 100% magen til ! Hvis fuglene er vant til at hullet sidder til venstre, bliver de mere end almindeligt forvirret, hvis det pludselig befinder sig til højre !

Ynglende lorier skal holdes parvis I en voliere af passende størrelse og med mulighed for aktiviteter og leg. Er der ikke disse muligheder, risikere man at specielt hannen, som jo bliver overladt en del til sig sig, keder sig så meget at han begynder at plukke sig selv. Eller også ligger han og lumre sig hos hunnen det meste af dagen, og begynder måske også at plukke hende. Og når først der er unger, kan det gå gruelig galt, hvis forældrene ikke har noget at tage sig til udover at made og "nusse" ungerne. Selv om de nævnte ting er I orden, kan fjerplukning desværre godt forekomme alligevel !

                                                                TOP red2_b1.gif 


 Problemer som fjerplukning mm : Et stort problem med ynglende lorier er plukning af unger . Alle loriholdere kommer ud for det på et tidspunkt. Der er mange gisninger om årsagen til det, men desværre er der ikke noget endegyldigt svar. Man ved at kedsomhed kan være en årsag. Forkert fodring en anden, mangel på animalsk tilskud en tredie....men selvom alt er 100 % I orden kan man alligevel pludselig stå med små grydeklare kyllinger ! Og så er gode råd dyre, for hvad gør man ? Nogle vælger at tage ungerne fra til håndopmadning. Det bør efter min mening være allersidste udvej. Den bedste løsning er at lade forældrene opmade, men beskytte ungerne mod at blive plukket. Og det er ganske nemt. Når ungerne er omkring 4 uger gamle tager man et stykke net på 1"x 1" (papegøjenet) og klipper til så det passer I kassen. Monteres på skrå, således at forældrene kan nå at made ungerne I den lave ende, mens ungerne kan flytte sig til den bagerste del, hvor de er uden for rækkevidde af "kærlige" næb ! Det alm net på ½ x 1" er ikke egnet, da forældrene kan have svært ved at made igennem det Monter nettet I en weekend, hvor du har mulighed for at følge lidt med. Anbring det efter ungerne er fodret til morgen, og hold lidt øje med de gamle på afstand et par timer. I starten vil de være usikre, forvirret og bange for at gå I kassen, men som regel overvinder de angsten I løbet af dagen og hopper ned for at made. Kig til ungerne til aften. Har de ikke fået mad, skal du måske hjælpe lidt. Giv dem lidt lunken nektarblanding eller lidt lunken vand med druesukker, så de kan klarer sig til næste morgen.En teske let klemt sammen eller en engangs sprøjte (uden nål !) er velegnet til at made med . Giv dem ikke mere end de stadig vil tigge højlydt, når de gamle kigger ind. Kig igen til morgen. I langt de fleste tilfælde har de fået morgenmad. Det kan nogle gange være nødvendigt at hjælpe lidt igen, men så burde det også fungerer. Hold styr på aldreren på ungerne og fjern nettet, når de har nået tidspunktet, hvor de skal forlade reden. De når måske at miste nogle få fjer, men ikke noget der betyder det store. De kan også være lidt pillet på hoved og nakke, da forældrene kan nå disse gennem nettet, men de vokser ud på rekordtid. Jeg har selv fået flere Massena unger på pind på denne måde med næsten alle fjer I behold, og kan varmt anbefale at man forsøger sig med dette fremfor håndopmadning ! Sker opdrættet I den kolde tid kan det være nødvendigt at montere en varmekilde tæt på kassen . Husk det skal ske fra den ene side af kassen, så ungerne kan flytte sig, hvis det bliver for varmt ! Aldrig under kassen. En ting er at have grydeklar kyllinger - de skal jo ikke så gerne ende som grill kyllinger !

Et andet og endnu større problem, synes jeg, er når de voksne fugle begynder at plukke både sig selv og hinanden, når de får adgang til redekasse. Det er virkelig et deprimerende syn at se sine før så smukke fugle uden fjer på bryst, hals osv. Og ikke ane hvad man skal gøre ved det ! Man kan tage redekassen fra dem , men det får man jo ingen unger af. Igen kan man sige at kedsomhed osv kan være årsagen, men selv om de går I store volierer med masser af muligheder for aktivitet, kan man komme ud for problemet alligevel - desværre ! Skulle der være en eller anden, der kender årsagen, og har en løsning, så send mig meget gerne en email !!!!!!

Andre problemer man kan løbe ind I er at fuglene ødelægger æggene. Nogle gange kan det skyldes at de tømmer kassen for redemateriale så æggene ligger og triller rundt . En lille hulning I bunden kan forhindre dette. Nogle gange er det fuglene selv der "triller påskeæg", og det kan være svært at gøre noget ved det, men en hulning gør det sværere for dem. Mens jeg havde undulater erstattede jeg æggene med små glasæg hos sådan nogle banditter, det gjorde at mange af dem faktisk holdt op med det pjat, men om det kan gøres med lorier ved jeg ikke - endnu ! Skal man redde æggene, kan det være nødvendigt at tage dem og anbringe dem under en anden rugende fugl. Ødelagte æg kan også skyldes at forældrene lander på dem når de hopper ned I kassen. Her kan en anden type redekasse være løsningen, og husk at lave en stige, hvis du bruger en stærekasse model !

Flere kuld ubefrugtede æg kan skyldes mange ting. Er fuglene meget unge, så mangler de sikkert bare erfaring I den rette teknik ved parring, og med lidt øvelse lykkes det på et tidspunkt. En parring kan også mislykkes, hvis der ikke er egnede grene, der giver nok støtte ved parringen. Måske parrer fuglene simpelthen ikke fordi de ikke sympatiserer eller også er kun den ene I ynglestemning. Også utryghed ved fuglene I nabovolieren kan være årsag. Med andre ord - kig dig omkring, og prøv om du kan få øje på noget , du kan ændre !

De fleste lorier er gode og omsorgsfulde forældre med et stærkt madeinstinkt. Det sker dog at de pludselig opgiver ungerne. Årsagerne kan være mange. En af de hyppigste årsager er at noget har forskrækket dem voldsomt. Måske har en rovfugl kredset over volieren et stykke tid eller måske har naboens velnærede kat drønet rundt på taget. Mangel på foder over længere tid kan også få dem til at opgive, og overdreven redekontrol kan stresse dem så meget, at de siger fra. Nogle fuglefolk skal absolut rode og rage ved både æg og unger konstant . Mit råd : Hold fingrene for dig selv ! Nøjes med at kigge max en gang dagligt og rør kun, når du skal sætte ringe på eller udskifte redemateriale ! Men lige meget hvad årsagen er , står du med et problem der skal løses hurtigt ! En løsning kan være håndopmadning.

                                                                    TOP red2_b1.gif 


 Håndopmadning : Der er mange meninger om håndopmadning og lad mig sige det med det samme : Er den eneste grund til håndopmadning udsigten til flere kuld og dermed større indkomst, eller er det for at kunne sælge dem som tamme fugle til højere pris tager jeg stærkt afstand fra det ! Håndopmadning bør kun bruges som sidste udvej for at redde en eller flere unger , der ellers er dømt til at dø fordi forældrene af den ene eller anden grund ikke selv kan eller vil opmade dem !!!!! Overdreven brug af håndopmadning kan medføre at vi om få år har fugle, der har mistet deres naturlige instinkter og derfor ikke selv vil være I stand til at opfostre deres afkom .

Bliver det aktuelt, er chancen for succes størst, hvis ungerne er nået en alder af 3-4 uger. I den alder er loriunger forholdvis nemme at få til at spise af en teske evt klemt lidt sammen. Man kan også bruge en engangs sprøjte , men det er sjældent nødvendigt med de halvstore unger. Man behøver ikke at sprøjte foderet ned I kroen, de lærer hurtigt at sutte maden I sig. Foderet skal være lidt lunkent. Prøv med en dråbe på din læbe, er det neutralt, hverken varmt eller koldt, har det den rette temperatur. Brug et foder beregnet til opmadning f.eks AVES LORISTART eller et tilsvarende produkt. Opstår behovet pludseligt kan du godt starte med det alm lorinektar I en tynd opløsning, men skift til det andet hurtigst muligt . Du skal regne med at de I dagtimerne skal fodres ca hver 3. time. Hvis du fodrer sidste gang kl 23 , kan du tillade dig at sove til kl ca 6 morgen. Når de bliver lidt ældre og kan spise større portioner kan du trække den lidt længere. Opbevar dem I en mørk kasse I starten, og vent med at sætte dem I et bur til de er omkring 6-7 uger. Og sørg for de kan holde varmen . Og fald ikke for fristelsen til at servere en skål foder og så regne med de kan klare sig selv. Det kan de ikke ! Du kan godt begynde at vænne dem til at spise fra skål I den alder, men du skal altid supplere med lidt håndfodring indtil du er sikker på de selv kan spise nok ! Mange begår den fejl at prøve at gøre dem selvstændige længe før, de normalt vil være det. Det kommer der ikke noget godt ud af ! Så snart det er muligt bør de introduceres for artsfæller så de kan blive præget til at være lorier ! Har du andre lori unger på nogenlunde samme alder og størrelse uanset art, vil de havde stor gavn af at være sammen med dem. Prøv at undgå at de bliver for tæt knyttet til dig - det er svært - men det bedste for fuglene på længere sigt !

Står du med helt nyklækkede unger, kommer du næppe uden om at bruge en engangs sprøjte den første tid. Foderet skal være tyndere. og du skal fodre oftere.Pas på ikke at overfodre de helt små, det kan give alvorligt bagslag ! Og hold foder rekvisitter pinlig rene. Skyl dem gerne I f.eks rodalon opløsning efter brug.

                                                            TOP red2_b1.gif


 Kønstest af Lorier : For få år siden var kønstest af fugle en både dyr og risikabel affære, da det krævede et kirugisk indgreb under narkose. ( Endoskopi ) I dag er det heldigvis betydelig nemmere og billigere og uden risiko for fuglen, idet man blot trækker et par brystfjer og sender til DNA analyse. Bemærk at det skal være friske fjer - man kan ikke bruge fjer fuglen selv har tabt ! Fang fuglen, hiv min 2 fjer - tag lidt ekstra for en sikkerheds skyld - fra brystet enten med fingrene eller en pincet. Undgå at røre fjerenden med fingrene ! Put dem I en lille plastikpose, de små pølsemandposer til ketchup/sennep er fremragendetil formålet, sæt en mærkat på og skriv fuglens art, ring eller chip nr, samt dit navn og adresse. Du kan få lavet testen gennem LDF ´s ringsalg ved at sende posen til Ringsalget. Se nærmere I Dansk Fuglehold eller på LDF´s hjemmeside. HER .Du får tilsendt certifikat efter ca 2 uger. Prisen er ca 160 kr pr test ! En del dyrlæger kan også påtage sig at få lavet testen. Forhør dig hos din dyrlæge eller din lokale fugleforening. Dna testen kan også laves som blodtest , og sker ved at lave et lille snit I en tå, hvorfra man tar en dråbe blod . Dette kræver dog at du først anskaffer de fornødne remedier.

Medmindre du har en af de få loriarter der er kønsvisende, bør du få lavet en Dnatest på dine fugle. Selv om nogle af de mere erfarne loriholdere mener de kan skelne mellem kønnene, tager de desværre ofte fejl. Så hvis du køber et par uden test, kan det godt være fugle af samme køn, selvom sælger mener noget andet. Kun hvis parret beviseligt har haft unger, kan du føle dig sikker !

                                                              TOP red2_b1.gif


                                                        © Lorihaven.dk 2006

  

 

 

 

 

 

   ..Og på pind ca 65 dage gammel


 

 

     Baby Moskus lori

 


 

 

   Dusky lorier ca 1 uge gamle.

   Her ca 4 uger

 7 uger gamle

 


Udviklingen hos en Rødbrystet lori unge. På sidste foto I selskab med en Dusky lori

 


 

 

  Redekasser I stærekasse facom I flere størrelser

 

 

  En stige lavet af tråd beskytter mod ødelagte æg, når fuglene skal ud og ind af kassen

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1,0 stella lori - kan kendes på rød ryg

    0,1 Stella lori - bemærk den gule rygfarve !!